تک رنگ کردن متن مشکی برای کار چاپ در فتوشاپ

  • ۱

تک رنگ کردن متن مشکی برای کار چاپ در فتوشاپ

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از مشکلاتی که در طراحی ها و مخصوصا تایپ متن برای کار چاپ پیش میاد چهار رنگ بودن متن مشکیه

“Read More”