خدمات آماری

شماره های تماس

خدمات آماری: 09151114953
صفحه آرائی و نشر: 0915853500
تایپ و حروفچینی: 09371662193
طراحی سایت: 09337779399
پاورپوینت:
ویراستاری:
طراحی و چاپ:

دسته بندی مطالب

خدمات آماری قابل ارائه:

مشاوره و انجام پروژه های آماری

 • ارائه خدمات حضوری مشاوره به متقاضی در جهت رفع مشکلات آماری وی مانند انتخاب یک روش تحلیل آماری مناسب، طراحی نحوه جمع‌آوری داده‌ها، استفاده از بسته‌های نرم افزاری و تفسیر نتایج؛
 • مشاوره و طراحی پرسشنامه
 • اجرا یا نظارت بر پروژه‌های آماری.
 • طراحی آماری شامل طرح آزمایش‌ها، طرح نمونه‌گیری و محاسبه اندازه نمونه؛
 • مشاوره در شیوه جمع‌آوری داده‌ها با کمترین خطا؛
 • انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه ها
 • ارائه مشاوره و انجام تحلیل آماری داده‌ها شامل آمار توصیفی، آزمون فرض و مدل‌سازی با استفاده از , R, Spss, Amos, Minitab, Eviews؛
 • مشاوره در تفسیر نتایج تحلیل آماری داده‌ها؛
 • راهنمایی و انجام بخش پایان‌نامه‌ها
 • ارائه گزارشات از تحلیل های انجام شده

آموزش :

 • آموزش مفاهیم و تحلیل های آماری شامل آمار دانشگاهی ، آمار و احتمالات، روشهای آماری، آمار استنباطی ، آزمون های آماری و مدل سازی
 • آموزش نرم افزار های آماری مانند SPSS,Minitab,Eviews,Amos

ارتباط:

 • 09151114953 مهندس علی رحیمی
 • کد تخفیف: type-online.ir