تایپ و حروفچینی

شماره های تماس

خدمات آماری: 09151114953
صفحه آرائی و نشر: 0915853500
تایپ و حروفچینی: 09371662193
طراحی سایت: 09337779399
پاورپوینت:
ویراستاری:
طراحی و چاپ:

دسته بندی مطالب

تایپ و حروفچینی

تایپ انواع متون

 • فارسی
 • انگلیسی
 • عربی
 • ریاضی و فرمول
 • جدول

تبدیل فایلهای صوتی به متن

 • مصاحبه
 • سخنرانی

ورود انواع داده ها در اکسل

 • فرمول
 • داده های متنی
 • اعداد
 • جدول
 • چارت و نمودار